AVUSTRALYA ÜLKE REHBERİ - Runi Yurtdışı Eğitim

AVUSTRALYA ÜLKE REHBERİ

Avustralya (İngilizce: Australia), ya da resmî adıyla Avustralya Milletler Topluluğu (İngilizce: Commonwealth of Australia), Güney Yarım Kürede yer alan kıta ülkesidir. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar. Komşuları Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda'dır. Başkenti Canberra, en büyük şehri ise Sydney'dir.Avustralya, 8.617.930 km2 karada, 80.920 km2 sularda olmak üzere toplam 8.698.850 km2'lik bir alana kurulmuştur. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur. Bu yüzölçümü onu dünya'nın 6. en büyük ülkesi yapar. Çevresinde 25.760 kilometrelik bir sahil şeridi vardır.

Avrupalılar 18. yüzyılda gelmeden önce, yaklaşık 50.000 yıldır yerli Aborjin halka ev sahipliği yapmaktadır. Aborjinlerin konuştuğu diller ise modern araştırmalar sonucu yapılan hesaba göre yaklaşık 250 farklı gruba ayrılmıştır. Cezai gönderim ile Birleşik Krallık tarafından başlatılan zorunlu göç, 1788 yılından 1868 yılına kadar devam etmiş olup, Yeni Güney Galler civarında yoğunlaşmıştır. İlk yerleşim yapılan yıllardan itibaren nüfus düzenli bir şekilde artmış, ve adanın tamamı 19. yüzyılın ortalarında keşfedilmiş olup, 5 yeni Kraliyet kolonisi kurulmuştur. 1 Ocak 1901'de 6 koloni birleşerek Federal yapı halini almış ve Avustralya Federal Devletleri'ni (Commonwealth of Australia) oluşturmuştur. Kurulduğu günden itibaren liberal-demokratik politik sistemi benimseyen Avustralya Federal Parlamenter, Anayasal monarşi ile yönetilmekte olup, 6 eyalet ve bağıl topraklardan oluşmaktadır. 24 milyonluk nüfusu çoğunluğu doğu kıyısına yerleşmiş olup, şehirleşme oranı oldukça yüksek bir ülkedir.

Uluslararası Para Fonu'na göre Avustralya dünyanın en büyük 13. ekonomisi iken Kişi başına düşen millî gelir sıralamasında dünya 9.su olmuştur. Ülke ayrıca İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında Norveç'in ardından 2. gelip, yaşam standardı, sağlık, eğitim, kişisel özgürlük ve politik haklar gibi birçok kriterde dünya genelinde üst sıralardadır. Avustralya Birleşmiş Milletler, G20, İngiliz Milletler Topluluğu, ANZUS, OECD, Dünya Ticaret Örgütü, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ve Pasifik Adaları Forumu'na üyedir.

Avustralya ismi Latincede güneyden, güneye ait olan anlamına gelen Australis kelimesinden türetilmiştir. Roma uygarlığı zamanına dayanan, güneydeki bilinmeyen bir ülke anlamı (terra australis incognita) benzer bir yerin, ortaçağ coğrafyasında da bulunduğunu gösterir.

Avustralya İklimi

Avustralya'da, tropik küzey bölgelerinden daha iç bölgelerin kuru bosluklarına ve güneydeki sıcak alanlara kadar çok çeşitlilik gösteren farklı iklim bölgeleri vardır.

Avustralya'da Mayıs ayından Ekim ayına kadar kış yaşanır. Temmuz ayında hava sıcaklığı ülke genelindeki en düşük seviyeye ulaşır. Yüksek dağlık kesimler, 5 ila -5 derece arasında değişen sıcaklıklarıyla en soğuk olan bölgelerken, tropik kesimlerde sıcaklık derecesi, ortalama 5 ila 30 derece arasında değişerek daima artı seviyesindedir.

Yılın yarısını kaplayan yaz süresince ( Kasimdan ayından Nisan ayına kadar), Avustralya'nın güney kesimleri Ocak ile Şubat aylarında en yüksek ortalama sıcaklıklarını yasarken, Aralık ayını kuzeydeki en sıcak ay olarak geçirir.

Avustralya'da Konuşulan Diller

Avusturalya'nın resmi dili İngilizce'dir. İngilizce nüfusun yaklaşık yüzde 81'i tarafından konuşulmaktadır. Ayrıca ülkede yüzde 12 oranında yerli dilleri konuşulmaktadır. Aborjin yerlilerinin konuştuğu dilin yanı sıra ülkede İtalyanca, Arapça, Yunanca ve Vietnamca da çeşitli azınlık grupları tarafından konuşulmaktadır.

Avustalya'da Eğitim

Avustralya’da lisans eğitimi bir çok alanda 3-4 sene sürmektedir. Öğrencilerin başvuracakları üniversite, İngilizce seviyelerine ve akademik başarılarına göre üniversite öncesinde 1 yıl foundation yani akademik hazırlık eğitim alması gerekebilir.

Foundation programları lisans programları için ön hazırlık olarak düşünülebilir. Bir yıl süren bu eğitim, Avustralya Eğitim sistemi hakkında uluslararası öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaktadır. Foundation programlarında öğrenciler lisans eğitimlerini hangi bölüm üzerine almak isterlerse o bölümün giriş derslerinin verildiği foundation programını seçmeleri gerekir. Bu programlarda İngilizcenin yanı sıra öğrencilere 4 ila 6 ders verilmekte ve öğrenciler aldıkları bu derslerin not ortalamasına göre üniversitede de fakültelerine devam etmektedirler. Mesela işletme okuyacak bir öğrenci işletme hazırlık programını, mühendisliğe devam etmek isteyen öğrenci ise fen bilimleri veya mühendislik hazırlık eğitimini seçmelidir. Foundation programlarına giriş için öğrencilerin lise not ortalamalarının çok yüksek olması şartı yoktur fakat belli bir düzeyde İngilizce istenmektedir.

Amerika ve İngiltere’den sonra Avustralya, dünyada en yüksek sayıdaki uluslararası öğrenciye sahiptir. Avustralya eğitim kurumlarında yaklaşık 680,000 uluslararası öğrenci bulunmaktadır.

Avustralya Kültür

Avustralya, İngilizlerce sömürgeleştirildi ancak bugün dünyanın her yerinden insanlar orada yaşıyor. İngilizce başlıca konuşulan dil ve bütün dinler kabul edilmesine karşın başlıca din Hristiyanlıktır. Avustralya çok kültürlüdür, bu tüm insanların farklı dil, din ve yaşam yolları olduğu anlamına gelir.

Kaynak: tr.wikipedia.org

Resim Galerisi